Ontwikkelingsfases In Die Grondslagfase

Hoe ontwikkel jou kind gedurende die grondslagfase?

Kind Van 7 Jaar

• Besonder energiek. Aktiwiteite varieer van baie aktief tot onaktief.
• Spierkoördinasie ontwikkel verder. Kan al gemaklik skryf en potlood vashou.
• Kan nog nie lang tye konsentreer nie.
• Is steeds luidrugtig.
• Groei stadiger.
• Hulp nodig om selfvertroue te bou. Baie sensitief vir goedkeuring of afkeur.
• Hou van kompeterende speletjies en wil altyd wen. (Swak verloorder).
• Kan self besluite neem oor wat om te doen en waarheen om te gaan.
• Meer ingestel op geslag. Hantering van geslagsorgane kom voor. Toiletfunksies fassineer hom.
• Denke is veral gebasseer op ervaring.

Kind Van 8 Jaar

• Spierkoördinasie en balans verbeter tot so ‘n mate dat ingewikkelde aksies moontlik is, byvoorbeeld skaats, fietsry, dans.
• Aandagspan neem toe, konsentrasie verbeter.
• Groei heelwat.
• Seuns wil nou dapper wees en “bendes” bestaan uit net een geslag.
• Begin vrae en antwoorde bevraagteken, veral op geestelike gebied.
• Begin verstaan wat behels liefde en vergifnis.
• Raak nou skaam oor geslagsake.
• Seuns nou ingestel op vuil grappe en vloekwoorde.
• Nou is pa se voorbeeld baie belangrik.

Kind Van 9 Jaar

• Seuns groei nie meer so vinnig nie.
• By dogters is daar ‘n skielike toename van groei.
• Spierkoördinasie is uitstekend.
• Bendes en groepwerk baie gewild binne dieselfde geslag.
• Helde is nou baie belangrik en word ernstig bewonder.
• Seksuele ontwikkeling is nie noodwendig opvallend nie, maar by sommige dogters kan daar ‘n beduidenis van borste ontstaan.